ارتباط با ما

شرکت پیشرو فاز با اتکا بر نیروی انسانی متخصص و توانمند و به کارگیری تجربه و دانش فنی روز در صنعت برق ساختمان و کارخانجات صنعتی و تاسیسات گام برداشته است.

ادرس:

اصفهان، خیابان باهنر، پلاک 35 (المهدی)، بن بست شهید شهبازی

تماس با ما:

تلفن: 15 000 321 031 | 09912604760 | 8298 770 0921